Alexander Lauréus

Kohti Roomaa | Mot Rom | To Rome

190 x 210 mm, nidottu
156 sivua
Kirjoittajat: Lotta Nylund, Kirsi Eskelinen (esipuhe)
Ulkoasu: Ville Karppanen
suomi, ruotsi, englanti
ISBN 978-952-7441-36-7
Sinebrychoffin taidemuseo
2023
34 €

► Alexander Lauréus (1783–1823) syntyi Turussa mutta lähti jo nuorena Tukholmaan, jossa hän loi menestyksekkään uran taiteilijana. Tukholmasta hän jatkoi matkaansa Pariisiin ja sieltä Roomaan, jossa hän kuoli vain 40 vuoden ikäisenä. Lyhyeksi jääneestä elämästään huolimatta hän oli tuottelias ja tavoitti kotimaassaan laajan asiakaskunnan.

Kansainvälisesti suuntautuneena taiteilijana Lauréus oli kiinnostunut sekä vanhasta hollantilaisesta taiteesta että oman aikansa uusista aatteista ja romantiikan virtauksista. Roomassa hän lumoutui kaupungin raunioista ja elämää kuhisevista kaduista. Hän innostui uusista aiheista ja eli keskellä taiteellista kukoistuskauttaan.

Sinebrychoffin taidemuseon näyttely Alexander Lauréus – kohti Roomaa perustuu uuteen tutkimukseen ja hänen tuotantonsa uudelleen arviointiin. Lauréuksen taide on kiinteä osa 1800-luvun suomalaisen taiteen kertomusta. Hänen taiteensa merkitys kansainvälisessä kontekstissa on kuitenkin vähemmän tunnettu. Tämä julkaisu Lauréuksen taiteesta on ensimmäinen neljäänkymmeneen vuoteen, ja se luo kiehtovan katsauksen taiteilijan matkasta Turun ja Tukholman kautta aina välimerelliseen Roomaan saakka.

* * *

► Alexander Lauréus (1783–1823) föddes i Åbo men flyttade redan som ung till Stockholm, där han skapade sig en framgångsrik karriär som konstnär. Han lämnade Stockholm för Paris och fortsatte sedan till Rom, där han dog endast 40 år gammal. Sitt korta liv till trots producerade han en stor mängd konst och i sitt hemland nådde han en bred kundkrets.

Lauréus var en internationellt orienterad konstnär och intresserad av såväl äldre holländsk konst som sin egen tids nya idéer och romantikens strömningar. I Rom förtrollades han av stadens ruiner och det myllrande gatulivet. Han inspirerades av nya teman och upplevde en blomstringsperiod som konstnär.

Konstmuseet Sinebrychoffs utställning Alexander Lauréus – mot Rom bygger på ny forskning och en grundlig omvärdering av Lauréus produktion, som är en viktig del av den finländska 1800-talskonstens historia. I en internationell kontext är betydelsen av hans verk ändå mindre känd. Det här är den första publikationen om Lauréus konst på fyrtio år och den ger en fängslande inblick i en konstnärs resa från Åbo och Stockholm ända till Rom och Medelhavet.