Birger Carlstedt

Modernismens utmaningar

210 × 255 MM, SIDOTTU
224 SIVUA
KIRJOITTAJAT SUSANNA AALTONEN, RAUNO ENDÉN,
LIISA KASVIO, TUOMAS LAULAINEN,
MARIE-SOFIE LUNDSTRÖM,
SYNNÖVE MALMSTRÖM
ULKOASU VILLE KARPPANEN
RUOTSI
ISBN 978-952-7226-39-1
AMOS REX
2019
38 €

► Birger Carlstedt (1907–1975) oli merkittävä suomalainen modernisti ja abstraktin taiteen pioneeri. Hän seurasi aikansa taidekeskusteluja, uskalsi tehdä valtavirrasta poikkeavia kokeiluja ja tutustui eri taidesuuntiin monilla matkoillaan. Hänen taiteessaan voidaan nähdä useita modernismin suuntauksia – niin ekspressiivistä ja surrealistista kuin kubistista ja konkretis­tista ilmaisua. Hän suunnitteli myös tekstiilejä ja huonekaluja sekä muun muassa ultramodernin sisustuksen Helsingissä toimineeseen Le Chat Doré -kahvilaan.Tämä teos on ensimmäinen laaja ja kattava teos Carlstedtin tinkimättömästä ja monipuolisesta taiteesta sekä hänen omalaatuisesta persoonastaan.

► Birger Carlstedt (1907–1975) var en betydande finländsk modernist och pionjär inom den abstrakta konsten. Han följde med sin tids konstdiskussioner, vågade göra experiment som avvek från huvudfåran, och bekantade sig med olika konstriktningar under sina många resor. I hans konst kan man skönja flera modernistiska inriktningar – hans uttryck kunde vara såväl expressionistiskt och surrealistiskt som kubistiskt och konkretistiskt. Han planerade också textilier och möbler samt bland annat den ultramoderna inredningen för caféet Le Chat Doré i Helsingfors. Det här är det första omfattande och heltäckande verket om Carlstedts omutliga och mångsidiga konst och om honom som person.