Hullu rakkaus | Galen kärlek | Mad Love

Seppo Fräntin kokoelma Kiasmassa | Seppo Fräntis samling i Kiasma | The Seppo Fränti Collection at Kiasma

210 × 255 MM, SIDOTTU
176 SIVUA
KIRJOITTAJAT: SAARA HACKLIN, KATI KIVINEN, JUHA-HEIKKI TIHINEN, RIIKKA STEWEN, LEEVI HAAPALA
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI / RUOTSI / ENGLANTI
ISBN 978-952-7226-51-3
NYKYTAITEEN MUSEO KIASMA
2020
34 €

► ”Kaikki avoimin mielin katsomaan, ja itkeä saa!” Näin taiteenkeräilijä Seppo Fränti kuvailee kokoelmaansa. Värikkäässä kokoelmassa abstrakti minimalismi kohtaa voimakkaan ekspressiivisen tyylin. Tämä kirja kertoo Seppo Fräntin elämäntarinan hänen kokoelmansa kautta – kuinka hänestä tuli keräilijä ja miten kokoelma on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Kokoelmassa näkyvät erityisesti keräilijän ja taiteilijoiden läheiset ystävyyssuhteet. Fränti näkee teoksen osana taiteilijaa. ”Täällä sitten syödään ja juodaan, ja tuo matto on se, missä ollaan aika lailla nukuttukin”, Fränti kertoo.

Nyt Fräntin rönsyilevän kodin taideaarteet ovat päässeet osaksi Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaa. Hullu rakkaus -kirja esittelee kokoelman suurelle yleisölle.

”Kom och se utställningen med öppet sinne, man får gärna gråta!” Såhär beskriver konstsamlaren Seppo Fränti sin samling. Den färgstarka samlingen erbjuder möten mellan abstrakt minimalism och en stil som är starkt expressiv. Den här boken redogör för Seppo Fräntis livshistoria genom hans konstsamling – det handlar om hur han blev en samlare och hur samlingen har påverkat hans liv.

Samlingen åskådliggör i synnerhet de nära vänskapsbanden mellan samlaren och konstnärerna. Fränti ser verket som en del av konstnären. ”Här äter man sedan och dricker, den där mattan där har många sovit på”, berättar Fränti.

Nu har konstskatterna i Fräntis frodiga hem blivit en del av Museet för nutidskonst Kiasmas samlingar. Boken Galen kärlek presenterar konstsamlingen för en större publik.