Katse Helsinkiin

Volker von Boninin valokuvia

225 x 225 mm, sidottu
208 sivua
Kirjoittajat: Yki Hytönen, Jari Harju (esipuhe), Holger von Bonin (alkusanat)
Ulkoasu: Ville Karppanen
suomi
ISBN 978-952-7441-57-2
Helsingin kaupunginmuseo
2023
35 €

► Volker von Bonin (1924–2006) oli taidokas Helsingin kuvaaja, jonka valokuvat tunnetaan nykyisin paljon paremmin kuin itse henkilö. Syntyjään saksalainen von Bonin asettui pysyvästi Suomeen 1950-luvulla saatuaan paikan valokuvaajana painotalo Tilgmann Oy:llä. Töiden ohessa hän tallensi Helsinkiä ja sen ihmisiä. Muutaman vuosikymmenen aikana syntyi tuhansia valokuvia ja parikymmentä valokuvakirjaa Suomesta ja sen pääkaupungista.

Von Bonin lähti koulusta armeijaan ja toisen maailmansodan taisteluihin. Kuvaajan oppinsa hän sai palattuaan sotavankeudesta Venäjältä raunioituneeseen Saksaan. Tuleva Helsingin tallentaja omaksui humanistisen valokuvauksen lähtökohdat, mikä näkyi hänen valokuvissaan. Von Bonin saavutti aikanaan valokuvakirjoillaan mainetta Helsingin ja koko Suomen kuvaajana. Tähän kirjaan on koottu valikoima hänen Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa olevista, jo ikonisiksi muodostuneista Helsinki-kuvistaan, mutta myös joukosta vähemmän tunnettuja Volker von Boninin valokuvia.