Konstsamfundet

Affärer och kulturgärningar 1940–2020

210 × 255 MM, SIDOTTU
208 SIVUA
KIRJOITTAJA: KIM BJÖRKLUND
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
RUOTSI
ISBN 978-952-7226-62-9
KONSTSAMFUNDET
2020
38 €

► Konstsamfundet är en av Finlands stora kulturinstitutioner. Tidnings- och tryckerimannen, affärsmannen och mecenaten Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet i december 1940, och organisationen blev hans universalarvinge vid bortgången 1961. I hans anda och enligt föreningens stadgar har samfundet sedan starten arbetat för att förkovra och förädla konsten och kulturen i vårt land.

I detta översiktsverk beskriver historikern Kim Björklund Konstsamfundet, dess verksamhet och dotterbolag i en historisk- och samhällelig kontext. Amos Andersons konstmuseum och det nya Amos Rex-museet, köpcentret Forum, Rom-institutet Villa Lante samt tidningen Hufvudstadsbladet och medieföretaget KSF Media är fenomen bland många andra som tillhör denna berättelse. Vägen går från den lilla pojkens uppväxt och bakgrund i Brokärr i Kimito till den stora förmögenheten och den stora världen. Föreningen har fortsatt att växa, både i förmögenhet och betydelse.

Publicistik, konst och kultur, utbildning – Föreningen Konstsamfundet är genom sina understöd en initiativtagare och garant. Åttioåringen står frisk och kry som en hörnsten i Finlands stiftelse- och fondvärld.

► Konstsamfundet kuuluu Suomen suuriin kulttuuri-instituutioihin. Lehdenkustantaja, kirjapainoyrittäjä, liikemies ja taide­mesenaatti Amos Anderson perusti Konstsamfundet-yhdistyksen joulukuussa 1940, ja järjestöstä tuli hänen perillisensä Andersonin kuoltua 1961. Perustajansa hengessä ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Konstsamfundet on alusta pitäen kehittänyt ja jalostanut maamme taidetta ja kulttuuria.

Tässä teoksessa historioitsija Kim Björklund kuvaa Konstsamfundetia, sen toimintaa ja tytäryhtiöitä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Amos Andersonin taidemuseo, uusi Amos Rex -museo, Forumin kauppakeskus, Rooman instituutti Villa Lante samoin kuin Hufvudstadsbladet-lehti ja mediayritys KSF Media kuuluvat monien muiden ilmiöiden tavoin tähän tarinaan. Tie vie pienen pojan kasvuvuosista ja taustasta Kemiönsaaren Brokärrissä kohti omaisuutta ja suurta maailmaa. Yhdistys on kasvanut jatkuvasti, niin omaisuutensa kuin merkityksensäkin puolesta.

Konstsamfundet on aloitteentekijä ja tukipylväs kustannusalan, taiteen, kulttuurin ja koulutuksen tukijana. Terve ja virkeä kahdeksankymmenvuotias on kulmakivi Suomen säätiöiden ja rahastojen joukossa.