Mari Rantanen

Kaipuun ja toivon kuvat | Längtans och hoppets bilder | Images of Hope and Longing

240 X 280 MM, SIDOTTU
168 SIVUA
KIRJOITTAJAT: MARJA SAKARI, FRIDA CORNELL
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI, RUOTSI, ENGLANTI
ISBN 978-952-7226-81-0
2021
34 €

”Kutsumukseni on aina ollut jakaa optimismia – sensuellia, onnellista puolta maailmasta.”

► Kaipuun ja toivon kuvat -kirja antaa laajan ja värikylläisen kokonaiskuvan kuvataiteilija Mari Rantasen tuotannosta. Hänen energiset ja voimakkaat oranssit, violetit ja turkoosit värinsä muodostavat rikkaita ja harmonisia yhdistelmiä, mutta yhtä luonteenomaista on teosten moniselitteinen muotokieli, joka usein perustuu geometriaan. Rantasen töistä löytyy viittauksia yhtä lailla taidehistoriaan kuin eläviin taiteilijoihin. Yhtenä tärkeänä inspiraation lähteenä on myös koko rakennettu urbaani ympäristö, hänelle tärkeät tukikohdat New York ja Tukholma.

Maalausten lisäksi kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa laajasti Rantasen julkisia teoksia kouluihin, metroasemille ja vanhustentaloihin Suomessa ja Ruotsissa. Niissä hän käyttää suvereenisti tilan ulottuvuuksia, paikan luonnetta ja arkkitehtonisia elementtejä.

Kirjassa Ateneumin johtaja Marja Sakari luo katsauksen Rantasen maalaustaiteen ulottuvuuksiin ja kuraattori Frida Cornell taiteilijan julkisiin teoksiin.

”Min kallelse har alltid varit att sprida optimism – den sensuella, lyckliga sidan av världen.”

► Längtans och hoppets bilder ger en omfattande och färgstark helhetsbild av bildkonstnären Mari Rantanens produktion. Hennes energiska och starka orange, violetta och turkosa nyanser sammanförs i rika och harmoniska helheter, men verken kännetecknas dessutom av ett mångtydigt formspråk som ofta grundar sig på geometri. En annan viktig inspirationskälla är den urbana miljön och i synnerhet konstnärens stödpunkter New York och Stockholm.

Förutom målningarna presenteras också Rantanens offentliga verk utförligt för första gången. Boken innehåller ett urval av verk i skolor, tunnelbanestationer och åldringshem i Finland och Sverige. I de offentliga verken använder Rantanen rumsliga dimensioner, platsens karaktär och arkitektoniska element på ett suveränt sätt.

I bokens essäer skriver Ateneums chef Marja Sakari om de olika dimensionerna i Rantanens måleri, medan curatorn Frida Cornell behandlar konstnärens offentliga verk.