Marja Kolu

Materiaalin uudelleenajattelija | Nya tankar om material | Reincarnator of Materials

210 X 270 MM, SIDOTTU
120 SIVUA
KIRJOITTAJAT: MARJA-TERTTU KIVIRINTA, TARJA TALVITIE
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI | RUOTSI | ENGLANTI
ISBN 978-952-7441-07-7
2022
34 €

► Taiteilija Marja Kolu (s. 1956) löytää tilateostensa materiaalin ympäröivästä todellisuudesta. Valmisesineiden, readymade-kapineiden uudelleen ajattelijana hän kulkee dadaistien, surrealistien ja fluxuksen jalanjäljillä. Elämän absurdius ja musta huumori antavat lisämausteensa Kolun kantaaottaviin teoksiin. Hänen uransa sai alkunsa Kuopion purettujen puukortteleiden löydetyistä esineistä, jotka ”pyysivät päästä mukaan”. Taideteoksen suhde tilaan ja vuorovaikutus yleisön kanssa kuuluivat jo varhain Marja Kolun tuotannon keskeisiin nimittäjiin.

Esineiden kierrätys, nykypäivän trendi, oli Kolulle itsestäänselvyys aivan uran alusta lähtien. Lapuan taidemuseoon 2021 rakennetussa retrospektiivisessa Kaikki katoaa valkoiseen -näyttelyssä, taiteilija päätyi maalaamaan moneen otteeseen kierrätetyt materiaalinsa valkoisiksi, näkymättömiin. Näin hän antoi esineille – ja omille ajatuksilleen – vapautuksen, unohduksen ja ylösnousemuksen.

► Konstnären Marja Kolu (f. 1956) hittar materialen till sina rumsliga verk i den omgivande verkligheten. Hon bearbetar readymade-föremål på nytänkande sätt och går således i dadaisternas, surrealisternas och fluxusrörelsens fotspår. Kolus verk är ställningstaganden som kryddas med inslag av livets absurda sidor och svart humor. Hennes karriär började med att hon hittade föremål som ”bad om att få vara med”, då trähuskvarteren i Kuopio revs. Verkens förhållande till rummet och interaktion med publiken var redan i ett tidigt skede centrala faktorer i Kolus produktion.

Återvinning, dagens trend, var redan från början av karriären en självklarhet för Kolu. I den retrospektiva utställningen Kaikki katoaa valkoiseen, som ordnades i Lappo konstmuseum, målade konstnären det återvunna materialet vitt för att göra det osynligt. På det viset gav hon föremålen – och sig själv – befrielse, glömska och uppståndelse.