Merja Salonen Di Giorgio

Roihupelto–Pompeji

250 x 230 mm, sidottu
116 sivua
Kirjoittajat: Anu Kaisa Koponen, Synnöve Malmström
Ulkoasu: Ville Karppanen
suomi, ruotsi, englanti, italia
ISBN 978-952-7441-48-0
2023
35 €

► Taidemaalari Merja Salonen Di Giorgio tutkii teoksissaan historian kerrostumia ja ihmisen jättämiä jälkiä kulttuuriympäristössä. Roihupelto–Pompeji-maalaussarjassa pääosassa ovat itähelsinkiläinen 1970-luvun pienteollisuusalue ja antiikin Pompejin kaupunki Vesuviuksen rinteellä. Maalaussarja on rakentunut näiden kahden taiteilijalle tärkeän paikan kohdatessa, ja niillä on tarkemmin tutkittuna yllättävän paljon yhteistä. Salonen Di Giorgio katsoo aihettaan luopumisen kautta, tulevaisuudesta käsin – tuhon ja muutoksen jo tapahduttua. Kirjassa arkkitehti ja kuvataiteilija Anu Kaisa Koponen pohtii näiden maalausten ja arkkitehtuurin yhteyttä, ja taidehistorioitsija Synnöve Malmströmin haastatteluartikkelissa pureudutaan maalausten syntyprosesseihin.

► Bildkonstnären Merja Salonen Di Giorgio undersöker i sina målningar historiska skikt och spår av mänskligt leverne i kulturarvet. Protagonisterna i hennes målningssvit Kasåkern—Pompeji är småindustriområdet i östra Helsingfors och antikens Pompeji på Vesuvius sluttning. Målningssviten har inspirerats av dessa två orter som varit personligt viktiga och betydelsefulla för konstnären och som vid närmare betraktelse har överraskande mycket gemensamt. Salonen Di Giorgio observerar sitt motiv ur avståendets synvinkel, genom ett framtida perspektiv med facit på hand då förödelsen och förändringarna redan inträffat. I boken dryftas sambandet mellan dessa målningar och arkitekturen av bildkonstnären och arkitekten Anu Kaisa Koponen. Hennes essä kompletteras av konsthistorikern Synnöve Malmströms intervju med konstnären som ingående belyser målningarnas uppkomstprocess.

► Nelle sue opere pittoriche Merja Salonen Di Giorgio analizza le stratificazioni storiche e le tracce lasciate dall’uomo nel nostro patrimonio culturale. La serie di dipinti Roihupelto–Pompei è incentrata su due luoghi che la pittrice considera importanti a livello personale: Roihupelto, che negli anni Settanta era un quartiere industriale alla periferia orientale di Helsinki, e l’antica Pompei. I dipinti sono nati dal dialogo tra questi due luoghi che, a un’analisi approfondita, hanno sorprendentemente rivelato molti aspetti in comune. Merja Salonen Di Giorgio osserva il suo soggetto attraverso il filtro della perdita, dalla prospettiva del futuro, quando ciò che era è stato distrutto e il cambiamento è già avvenuto. Autrice di questo volume è l’architetta e artista Anu Kaisa Koponen, che nel suo saggio riflette sul legame tra i dipinti e l’architettura. Inoltre, la storica dell’arte Synnöve Malmström sviscera, in un’intervista all’Artista, la genesi e la realizzazione delle opere.