Naamiot | Masks

Vaihtuvia identiteettejä antiikista nykytaiteeseen | Multiple Identities from Antiquity to Contemporary Art

240 x 280 mm, sidottu
120 sivua
Kirjoittajat Tomi Moisio, Carolina Orsini, Lorella Scacco, Pauli Sivonen (esipuhe)
Ulkoasu Ville Karppanen
suomi, englanti
ISBN 978-952-7441-76-3
Serlachius
2023
40 €
Naamiot – Vaihtuvia identiteettejä antiikista nykytaiteeseen tutkii naamion käyttämisen merkityksiä osana ihmiskunnan historiaa. Esihistoriallisista ajoista asti ihminen on tuntenut tarvetta kätkeä oma identiteettinsä tilapäisesti, tai vaihtaa sitä kokonaan. Naamioitumisen kulttuurihistorialliset merkitykset ovat vaihdelleet eri aikoina eri puolilla maailmaa, mutta se on suosittua myös nykyisin, kun omaa identiteettiä muokataan alinomaa esimerkiksi digitaalisilla alustoilla. Koronapandemia puolestaan palautti ihmisten mieliin sen, että maskeja on käytetty myös suojautumiseen. Kirja tarkastelee naamioaihetta antiikista 1900-luvun avantgarden kautta nykytaiteeseen, ja sen on toimittanut italialainen taidehistorioitsija Lorella Scacco.