Puusta tehty / Wood Works

19 näkökulmaa puuarkkitehtuuriin / 19 Viewpoints to Wood Architecture

210 X 260, NIDOTTU
96 SIVUA
KIRJOITTAJAT JAN SÖDERLUND, HANNU HIRSI, PENTTI HÄMÄLÄINEN, JAAKKO KEPPO & PEKKA HEIKKINEN
ULKOASU JARI LAIHO
SUOMI | ENGLANTI
ISBN 978-952-5654-07-3
2007

► Puusta tehty -kirja esittelee Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston Puustudion lukuvuoden työskentelyä pienistä harjoitelmista valmiisiin projekteihin sekä yhteensä 19 projektia vuosilta 1994–2007. Kirja on julkaistu Arkkitehtuurimuseossa vuonna 2007 järjestetyn samannimisen näyttelyn yhteydessä.