Susanne Gottberg

Den tredje faktorn | Kolmas tekijä | The Third Factor

210 × 240 MM, SIDOTTU
160 SIVUA
KIRJOITTAJAT JUHA-HEIKKI TIHINEN, SUSANNE GOTTBERG, MAARETTA JAUKKURI
ESIPUHE JUHA-HEIKKI TIHINEN
ULKOASU VILLE KARPPANEN
RUOTSI | SUOMI | ENGLANTI
ISBN 978-952-7226-30-8
STIFTELSEN PRO ARTIBUS | PRO ARTIBUS -SÄÄTIÖ
2019
34 €

► Susanne Gottberg on koko kolmekymmenvuotisen uransa ajan ollut kiinnostunut vuorovaikutuksesta taideteoksen ja katsojan välillä. Gottberg kutsuu katsojan usein pohtimaan omaa havaitsemistaan, sen ominaisuuksia ja rajoja. Esimerkiksi maalatessaan puuvanerille, jolloin kuva sekoittuu puun syihin, hän käsittelee kuvallisen esittämisen mahdollisuuksia ja näyttää meille sen rajat.

Tämä kirja antaa kokonaiskuvan Gottbergin taiteesta eri vuosikymmeniltä. Mukana on sekä teoksia uran alkuvaiheesta että viimeaikaisia töitä, myös niitä, joita Gottberg on tehnyt yhdessä taiteilija Markus Kåhren kanssa. Kirjassa kuraattori Juha-Heikki Tihinen analysoi Gottbergin taidetta, Susanne Gottberg tarkastelee omaa tuotantoaan ja kuraattori Maaretta Jaukkuri esittelee Gottbergin ja Kåhren yhteisteoksia.

► Susanne Gottberg har under hela sin trettioåriga karriär varit intresserad av växelverkan mellan konstverket och betraktaren av konstverket. Gottberg kallar ofta betraktaren att dryfta sin egen observation, dess egenskaper och gränser. När hon till exempel målar på träfanér, och bilden går in i träets ådring, behandlar hon bildframställningens möjligheter och visar oss dess gränser.

Denna bok ger en helhetsbild av Gottbergs konst under olika årtionden. Det finns verk både från början av hennes karriär och från idag – även de hon har gjort tillsammans med konstnären Markus Kåhre. I boken analyserar kurator Juha-Heikki Tihinen Gottbergs konst, Susanne Gottberg granskar sin egen produktion och kuratorn Maaretta Jaukkuri presenterar Gottbergs och Kåhres gemensamma verk.