Taidetta kaupunkiin! | Konst för en stad!

Veljekset Gröndahlin Säätiö Vaasassa | Bröderna Gröndahls Stiftelse i Vasa

210 X 255 MM, SIDOTTU
N. 192 SIVUA
KIRJOITTAJAT: PAMELA ANDERSSON, FREJ BJÖRSES, SIMON GRIPENBERG, DAN HOLM, JUHA HÄKKINEN, AULI JÄMSÄNEN, HELENA LINDSTEN, ERKKI SALMINEN, STAFFAN TEIR, PIA TIMBERG, LAURA UIMONEN
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI | RUOTSI
ISBN 978-952-7226-22-3
VELJEKSET GRÖNDAHLIN SÄÄTIÖ |BRÖDERNA GRÖNDAHLS STIFTELSE,
VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT | VASA STADS MUSEER
2019
38 €

► Julkiset taideteokset kaunistavat kaupunkia ja kohentavat viihtyvyyttä. Vaasan kaduilla ja julkisissa rakennuksissa on runsaasti veistoksia, ympäristötaidetta ja maalauksia. Tämän taideaarteen eräs mahdollistaja on Veljekset Gröndahlin Säätiö, jonka lahjoitusten turvin Vaasan kaupungin museot ovat tehneet taidehankintoja yli 40 vuoden ajan.

Taidetta kaupunkiin! avaa monipuolisen näkymän säätiön historiaan ja esittelee kiinnostavia taidehankintoja eri vuosikymmeniltä. Kirja kertoo, kuinka Vaasan julkisilla taideteoksilla on luotu merkityksiä kaupunkiympäristöön sekä vahvistettu paikallisidentiteettiä.

► Offentliga konstverk förskönar staden och ökar trivseln. Det finns gott om skulpturer, miljökonst och målningar att se på gatorna och i de offentliga byggnaderna i Vasa. Bröderna Gröndahls Stiftelse är en av de som möjliggjort denna konstskatt. Med hjälp av stiftelsens donationer har Vasa stads museer gjort konstinköp i över 40 år.

Konst för en stad! ger en mångsidig bild av stiftelsens historia och förevisar intressanta konstinköp från fyra årtionden. Boken berättar om hur man med hjälp av offentliga konstverk har skapat betydelser i stadsmiljön och stärkt den lokala identiteten i Vasa.