Arkkitehtuurin romantikko

Jugendarkkitehti Gustaf Estlander

Arkkitehtuurin romantikko – Jugendarkkitehti Gustaf Estlander
220 x 280 mm, sidottu
n. 168 sivua
Kirjoittaja Eero Okkonen
Ulkoasu Ville Karppanen
suomi
ISBN 978-952-7441-53-4
Arkkitehtuurimuseo
syyskuu 2024
42 €

Gustaf Estlander (1876–1930) oli 1900-luvun ensimmäisten vuosien ahkerin asuinkerrostalojen arkkitehti Suomessa. Hänen suunnittelemansa rakennukset kertovat aikansa kansallisista ja kansainvälisistä tyylivirtauksista, ja hänen piirtämänsä lukuisat linnaromantiikkaa huokuvat talot ovat muovanneet Helsingin kaupunki-ilmettä ja mielikuvaa koko suomalaisesta jugendarkkitehtuurista. Estlander vaikutti Helsingin kehitykseen myös perustamalla asunto-osakeyhtiöitä ja piirtämällä sekä rakennuttamalla asuinkerrostaloja laajasti eri kansankerroksille. Nuoruudessaan pikaluistelijanakin kunnostautunut Estlander lopetti arkkitehdin uransa vain 40-vuotiaana. Hän ryhtyi päätoimiseksi purjevenesuunnittelijaksi ja kehittyi sillä alalla kansainväliksi mestariksi.

Estlanderin arkkitehtuuri on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka lähes kaikki hänen suunnittelemansa rakennukset ovat säilyneet. Estlander on jäänyt syrjään myös tutkimuksesta, sillä hän ei osallistunut teoreettiseen keskusteluun tai suunnittelut merkittäviä julkisia rakennuksia.

Arkkitehti ja tutkija Eero Okkosen teos tarjoaa kokonaisesityksen Gustaf Estlanderin monipuolisesta arkkitehtuurista ja Helsingin kasvusta kerrostalojen kaupungiksi.