Teemu Mäki

Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta?

210 × 285 MM, SIDOTTU
192 SIVUA
KIRJOITTAJA: TEEMU MÄKI
ULKOASU: VILLE KARPPANEN
SUOMI
ISBN 978-952-7226-67-4
2021
34 €

► Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? -muotokuvasarjassa taiteilija Teemu Mäki kuvaa eri-ikäisiä ihmisiä – naisia, miehiä ja muita, tavallisen oloisia ja ilmeisen erikoisia. Valokuvat tekevät näkyväksi sitä elinikäistä kamppailua, jota useimmat käyvät yrittäessään elää kulttuurimme tuottamien sukupuoliroolien kanssa. Jotkut pyrkivät täyttämään ympäristön sanelemat roolimalliodotukset, toiset epäröivät roolien puristuksessa. Osa taas muokkaa annettuja rooleja tai vastustaa stereotyyppisiä ihanteita hyväksymättä mitään tarjolla olevista rooleista. Kuvasarjan toinen pääteema on kuolevaisuus, jonka eräs ulottuvuus sukupuolisuus on.

”Uskon, että suhteemme sekä kuolemaan että niin sanottuun mieheyteen ja niin sanottuun naiseuteen ja niiden vaihtoehtoihin näkyy meidän olemuksestamme – silloinkin kun emme varsinaisesti tee mitään. Ja se kiinnostaa minua, koska se mihin pyrimme yhteiskunnassa ja omassa elämässämme riippuu siitä, millaisia miehiä, naisia tai muita vastaavia uskomme olevamme, ja mikä on suhteemme kuolevaisuuteemme.”